Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 7302277
адв.Велин Янчев Христов
Свиленград, бул. "България" 59

Виж повече

Телефон: (088) 7121938
адв.Георги Димитров Христов
Димитровград, ул. "Цар Борис I" 5, ет. 3, офис. 13
e-mail: hristov_gdh@abv.bg

Виж повече

адв.Евгени  Тенчев  Христов
GSM: (0888) 478 385
адв.Евгени Тенчев Христов
Хасково, ул. " Васил Друмев" №13
e-mail: tenchev.evgeni@gmail.com

Виж повече

Телефон: (0379) 77700
адв.Християн Йотов Христов
Свиленград, ул. "Г. Скрижовски" 10
e-mail: HristianHristov_1@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8959166
адв.Ангелина Златкова Христова
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3, офис. 5
e-mail: angelinahristova33@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8248903
адв.Елена Костадинова Христова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: elena_hristova_1@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0888) 630264
адв.Йорданка Трендафилова Христова
Харманли, ул. "Възраждане" 6
e-mail: xristova_2002@abv.bg

Виж повече

GSM: +359889431956
адв.Моника Тенчева Христова
Хасково, гр. София, ул. "Уилям Гладстон" № 20-22, ет. 6, офис 18
e-mail: hristowa.m@gmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com