Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 8959166
адв.Ангелина Златкова Христова
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3, офис. 5
e-mail: angelinahristova33@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8248903
адв.Елена Костадинова Христова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: elena_hristova_1@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0888) 630264
адв.Йорданка Трендафилова Христова
Харманли, ул. "Възраждане" 6
e-mail: xristova_2002@abv.bg

Виж повече

GSM: +359889431956
адв.Моника Тенчева Христова
Хасково, гр. София, ул. "Уилям Гладстон" № 20-22, ет. 6, офис 18
e-mail: hristowa.m@gmail.com

Виж повече

GSM: 0887 810818
адв.Силвия Тенчева Христова
Хасково, ул. "Преслав" №28, ет.1, оф.9
e-mail: s.xristova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 625418
адв.Фани Иванова Христова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 10
e-mail: fani2@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 665005
адв.Митко Делчев Христозов
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис 1
e-mail: m_xristozov@abv.bg

Виж повече

адв.Нели Мавродиева  Христозова
GSM: 0899899175
адв.Нели Мавродиева Христозова
Харманли, гр.Харманли, бул."Македония" №2
e-mail: neli.hristozowa@gmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com