Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0887 810818
адв.Силвия Тенчева Христова
Хасково, ул. "Преслав" №28, ет.1, оф.9
e-mail: s.xristova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 625418
адв.Фани Иванова Христова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 10
e-mail: fani2@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 665005
адв.Митко Делчев Христозов
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис 1
e-mail: m_xristozov@abv.bg

Виж повече

адв.Нели Мавродиева  Христозова
GSM: 0899899175
адв.Нели Мавродиева Христозова
Харманли, гр.Харманли, бул."Македония" №2
e-mail: neli.hristozowa@gmail.com

Виж повече

Телефон: (088) 9815029
адв.Михаил Цветилов Цветилов
Хасково, ул. "Константин Величков" 21/23, ет. 6, ап. 17

Виж повече

Телефон: (038) 510287
адв.Митко Тончев Цветков
Хасково, ул. "Преслав" 24, партер
e-mail: cvetkov@escom.bg

Виж повече

GSM: 0885 740 111
адв.Наташа Методиева Ценева
Харманли, бул. "България" №1, ет.2
e-mail: nceneva@yahoo.com

Виж повече

Телефон: (088) 7746679
адв.Светлин Георгиев Цонев
Димитровград, ул. "Цар Борис I" 7, ет. 2, офис 3
e-mail: svetlintsonev@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com