Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (038) 625418
адв.Фани Иванова Христова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 10
e-mail: fani2@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 665005
адв.Митко Делчев Христозов
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис 1
e-mail: m_xristozov@abv.bg

Виж повече

адв.Нели Мавродиева  Христозова
GSM: 0899899175
адв.Нели Мавродиева Христозова
Харманли, гр.Харманли, бул."Македония" №2
e-mail: neli.hristozowa@gmail.com

Виж повече

Телефон: (088) 9815029
адв.Михаил Цветилов Цветилов
Хасково, ул. "Константин Величков" 21/23, ет. 6, ап. 17

Виж повече

Телефон: (038) 510287
адв.Митко Тончев Цветков
Хасково, ул. "Преслав" 24, партер
e-mail: cvetkov@escom.bg

Виж повече

GSM: 0885 740 111
адв.Наташа Методиева Ценева
Харманли, бул. "България" №1, ет.2
e-mail: nceneva@yahoo.com

Виж повече

Телефон: (088) 7746679
адв.Светлин Георгиев Цонев
Димитровград, ул. "Цар Борис I" 7, ет. 2, офис 3
e-mail: svetlintsonev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (052) 526603
адв.Бояна Димитрова Цонева
Харманли, бул. "България" 1, гр. Варна кв. "Вл. Варненчик" блок 32, вх. А, ет. 2, ап. 2
e-mail: coneva1960@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com