Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (089) 9805542
адв.Венелин Карев Челебиев
Хасково, ул. "П.Р.Славейков" 3,офис 8, партер
e-mail: adv.karev@gmail.com

Виж повече

адв.Галина Димитрова Чингарова
GSM: 0888248486
адв.Галина Димитрова Чингарова
Димитровград, Кантора в град Д-град с адрес: бул. "Г. С. Раковски" 13 запад и Кантора в град Х-во с .адрес:Бизнес център "Айда"
e-mail: gchingarova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 5908747
адв.Борислав Христов Шабарков
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, ет. 4, офис 407
e-mail: borislav.shabarkov@abv.bg

Виж повече

адв.Николинка Георгиева Шереметова
GSM: (0883) 443613
адв.Николинка Георгиева Шереметова
Хасково, ул." Одрин" №3-А,западен вход, ет.2, оф.3
e-mail: nikolina.sheremetova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 7256849
адв.Станислава Иванова Шивикова
Свиленград, бул. "България" 55
e-mail: shivikova@gmail.com

Виж повече

GSM: 0878249372
адв.Ваня Ангелова Шубелиева
Хасково, гр. Хасково, бул. "Сан Стефано" №3А, Ет.1, офис 14
e-mail: vania.shubelieva@gmail.com

Виж повече

Телефон: (088) 7709458
адв.Светла Василева Шулева
Хасково, ул. "Кирил и Методий" 5-11, Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет. 5, офис. 504 А
e-mail: svetla_v@mail.bg

Виж повече

GSM: 0888 39 36 07
адв.Щерю Христов Щерев
София (Триадица), ул. "Княз Борис I" № 85, ет.4, ап.10 Свиленград, ул. 6-ти Септември № 14
e-mail: sht_shterev@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com