Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0887) 319 742
адв.Людмил Стаменов Янев
Хасково, ул. "Г.С. Раковски" 16, офис 4
e-mail: yanevls@abv.bg

Виж повече

GSM: (0878) 967 855
адв.Стамен Латунов Янев
Димитровград, бул." Раковски" №16, ет.1, офис №4
e-mail: yanevls@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0888) 949 187
адв.Атанас Зафиров Янчев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис 11
e-mail: at_yanchev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0897) 982 700
адв.Атанас Христев Янчев
Харманли, ул. "Климент Охридски" 5
e-mail: atanas_ianchev@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com