Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

адв.Добромир  Коев Якимов
GSM: 0888726336
адв.Добромир Коев Якимов
Димитровград, гр.Димитровград, бул."Г.С.Раковски" 16, етаж 2, офис № 16
e-mail: diks73@abv.bg

Виж повече

адв.Кристиян Живков Якимов
GSM: 0888 803 105
адв.Кристиян Живков Якимов
Хасково, ул. "6 - ти септември" 9
e-mail: k_yakimov@mail.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8377668
адв.Георги Колев Янев
Харманли, ул. "Янко Сакъзов" 3

Виж повече

Телефон: (088) 7319742
адв.Людмил Стаменов Янев
Хасково, ул. "Г.С. Раковски" 16, офис 4
e-mail: yanevls@abv.bg

Виж повече

Телефон: (087) 8967855
адв.Стамен Латунов Янев
Димитровград, бул." Раковски" №16, ет.1, офис №4

Виж повече

Телефон: (0391) 63878
адв.Никола Димитров Янков
Димитровград, ул. "Цар Самуил" 9
e-mail: nikola_jankov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8949187
адв.Атанас Зафиров Янчев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис 11
e-mail: at_yanchev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 7982700
адв.Атанас Христев Янчев
Харманли, ул. "Климент Охридски" 5
e-mail: atanas_ianchev@yahoo.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com