Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Стикерите за заверка на адвокатските карти за 2019г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (038) 624014
адв.Атанас Лазаров Велев
Хасково, пл. "Свобода" 2 А, офис 7
e-mail: velev.a.l@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0391) 66177
адв.Кристиан Петров Влахов
Димитровград, ул. "Цар Симеон" 5, вх. Б, офис 1
e-mail: kristianvlahov@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0391) 66177
GSM: (0888) 273 786
адв.Екатерина Георгиева Влахова
Димитровград, ул. "Цар Симеон " 5, вх. Б, ет. 1, офис 1
e-mail: ekaterina.vlahova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 7352525
адв.Димитър Грудев Вълчанов
Хасково, ул. "Щерю Вапцаров" 4, вх. Г, ет. 5, ап.54
e-mail: d_valchanov@mail.bg

Виж повече

Телефон: (089) 8789884
адв.Станимир Аргиров Вълчев
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: stanimir_val@abv.bg

Виж повече

адв.Милена Костова Вълчева
Хасково, пл. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 1, офис 5,
e-mail: mvaltcheva@cli-bg.org

Виж повече

Телефон: (088) 4144955
адв.Милена Георгиева Вълчева
Свиленград, бул. "България" 57
e-mail: valcheva.1971@abv.bg

Виж повече

GSM: 0878325725
адв.Боряна Николова Върбанова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" №8, Ет.2, офис 7
e-mail: bnvarbanova@gmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com