Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0878325725
адв.Боряна Николова Върбанова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" №8, Ет.2, офис 7
e-mail: bnvarbanova@gmail.com

Виж повече

Телефон: 029819772
GSM: 0899887596
адв.Марина Юлиева Гайдарска
Хасково, гр.София, ул."Г.С.раковски" №133, Ет.1
e-mail: m.gaydarska@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 624296
адв.Али Али Галиб
Хасково, ул. "Отец Паисий" 25-27, ет. 2, офиси 1 и 2

Виж повече

Телефон: (087) 8100838
адв.Велика Димитрова Гелева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: velika_geleva@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 663812
адв.Живко Генчев Генев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис 2
e-mail: j_genev@abv.bg

Виж повече

GSM: (0883) 317 044
адв.Кирил Красимиров Генев
Хасково, бул. "България" №150, ет.3, офис 317
e-mail: k.genev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0379) 63005
адв.Антон Георгиев Георгиев
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 1, ет. 2, офис 7
e-mail: antongeorgiev_hak@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0391) 60419
адв.Атанас Христов Георгиев
Димитровград, Съдебна палата, офис 24 А
e-mail: kalanski_at@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com