Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0887352525
адв.Димитър Грудев Вълчанов
Хасково, ул. "Щерю Вапцаров" 4, вх. Г, ет. 5, ап.54
e-mail: d_valchanov@mail.bg

Виж повече

GSM: 0898789884
адв.Станимир Аргиров Вълчев
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет.4, офис 23
e-mail: stanimir_val@abv.bg

Виж повече

GSM: 0878144950
адв.Милена Георгиева Вълчева
Свиленград, бул. "България" 57
e-mail: valcheva.1971@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889802106
адв.Милена Костова Вълчева
Хасково, пл. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 1, офис 5,
e-mail: mvaltcheva@cli-bg.org

Виж повече

Телефон: 029819772
GSM: 0899887596
адв.Марина Юлиева Гайдарска
Хасково, гр.София, ул."Г.С.раковски" №133, Ет.1
e-mail: m.gaydarska@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0888649454
адв.Али Али Галиб
Хасково, ул. "Отец Паисий" 25-27, ет. 2, офиси 1 и 2
e-mail: nazile_galib@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888649454
адв.Айлян Али Галиб-Фелив
Хасково, ул. "Отец Паисий" 25-27, ет. 2, офиси 1 и 2
e-mail: aylyan_galib@abv.bg

Виж повече

GSM: 0878100838
адв.Велика Димитрова Гелева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8 и гр.Ихтиман,жк.Стипон, бл.13, вход страничен, ет.1, оф.1 и гр.Елин Пелин, ул."Елин Пелин" №2, бл.45, вх.Б, ет.2, ап.15
e-mail: velika_geleva@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com