Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (089) 8750934
адв.Венко Георгиев Георгиев
Свиленград, ул. "Капитан Петко Войвода" 1
e-mail: venko1969@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 626685
адв.Веско Цветанов Георгиев
Хасково, ул. "Добруджа" 10 - Б - 1
e-mail: v.c.georgiev@abv.bg

Виж повече

адв.Дарко Янакиев Георгиев
Телефон: (088) 9685101
адв.Дарко Янакиев Георгиев
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, бизнес център, офис 408
e-mail: darkogeorgiev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 8765462
адв.Димитър Николов Георгиев
Хасково, ул. "Преслав" 35, офис 3
e-mail: dgeorgiev_adv@mail.bg

Виж повече

адв.Румен Ангелов Георгиев
Телефон: (038) 500403
GSM: 0878632203
адв.Румен Ангелов Георгиев
Хасково, бул. "Освобождение" 10, ет. 3
e-mail: ru_georgiev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0373) 87020
адв.Галина Славова Георгиева
Харманли, ул. "Янко Сакъзов" 3, ет. 2
e-mail: slavova_galina@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 664971
адв.Гергана Димова Георгиева
Хасково, ул. "Добруджа" №10, вх. Б, ет. 1, офис 5
e-mail: georgieva_g@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0379)63005
адв.Гергана Русева Георгиева
Свиленград, ул. "Г.Скрижовски" 1, ет.2, офис 2
e-mail: gerganageorgieva1974@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com