Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (088) 8106026
адв.Юлияна Ангелова Ангелова
Хасково, ул. "Съединение" 10, ет.1, офис 35, Вх.А
e-mail: y_angelova63@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 624720
адв.Тодор Георгиев Андреев
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 7

Виж повече

Телефон: (038) 588577
адв.Стоян Тодоров Апостолов
Хасково, бул. "България" 45

Виж повече

Телефон: (038) 629777
адв.Мария Иванова Араклиева
Хасково, ул. "Цар освободител" 23, ап. 1
e-mail: michella@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 646 107
адв.Ирина Иванова Аргирова-Митева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" №8, ет.4, оф.18
e-mail: irina_argirova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 3338473
адв.Антон Тодоров Атанасов
Хасково, ул. "Три уши" 6
e-mail: atanasov.anton@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 7870560
адв.Борис Михайлов Атанасов
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, бизнес център, офис 408
e-mail: batanasov_2003@abv.bg

Виж повече

Телефон: (088) 8760042
адв.Ясен Динков Атанасов
Хасково, ул. "Враня" 2

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com