Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0889754434
адв.Мария Недкова Даскалова
Хасково, пл. Спартак 14, партер
e-mail: maria.daskalova@gmail.com

Виж повече

GSM: (0894)707638
адв.Антония Делчева Делчева
Хасково, ул. " Преслав" №35, офис 3
e-mail: tonichka6886@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 651 346
адв.Боряна Радкова Делчева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 6
e-mail: b.delcheva@abv.bg

Виж повече

адв.Иван Атанасов Джелепов
GSM: 0897753143
адв.Иван Атанасов Джелепов
Свиленград, ул. "Димитър Благоев" №4Б
e-mail: advokativandzhelepov@gmail.com

Виж повече

адв.Владимир Георгиев Димитров
Телефон: 038663165
GSM: 0888528614
адв.Владимир Георгиев Димитров
Хасково, ул. "Велико Търново" 12

Виж повече

GSM: 0898529389
адв.Владимир Димитров Димитров
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, офис 408

Виж повече

адв.Георги Владимиров Димитров
Телефон: 038663165
GSM: 0879378039
адв.Георги Владимиров Димитров
Хасково, ул. Велико Търново 12
e-mail: jorkich@yahoo.com

Виж повече

Телефон: 028053030
GSM: 0888565000
адв.Златко Иванов Димитров
Хасково, ул. "13 март" 22, гр. София, бул. "Витоша" 146Б, ет. 6
e-mail: zlatko@dimitrovandpartners.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com