Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседанието си на 27.04.2018 г., Висшият адвокатски съвет прие решение, с което определя темата за тазгодишния конкурс за реферати на студенти, следващи право, по повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, да бъде:„Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител." Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 3...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

адв.Георги Владимиров Димитров
Телефон: (038) 663165
GSM: 0879378039
адв.Георги Владимиров Димитров
Хасково, ул. Велико Търново 12
e-mail: jorkich@yahoo.com

Виж повече

GSM: 0898 514 591
адв.Димитър Кирев Димитров
Хасково, ул. "Драгоман" 2, офис 3
e-mail: dimitrov_xs@abv.bg

Виж повече

Телефон: (038) 624746
адв.Димитър Велев Димитров
Хасково, бул. "България" 146, вх. Б, ет. 2, офис 8
e-mail: divelev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (02) 8053030
адв.Златко Иванов Димитров
Хасково, ул. "13 март" 22, гр. София, бул. "Витоша" 146Б, ет. 6
e-mail: dimitrov@rashev.net

Виж повече

Телефон: (088) 8638494
адв.Иван Димитров Димитров
Харманли, пл. "Възраждане" 6 А, ет. 1, ап. 2
e-mail: ivan.dimitrov59@gmail.com

Виж повече

GSM: (0888) 933 650
адв.Митко Добрев Димитров
Свиленград, ул. "България" №77, Ет.2
e-mail: mitkodobrev@abv.bg

Виж повече

GSM: (0877) 292 111
адв.Петър Димитров Димитров
Хасково, ул. " Враня" №2, ет.2
e-mail: petyr_1979@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 8701562
адв.Тодор Илиев Димитров
Хасково, бул. "Христо Ботев" 1, офис 101 А

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com