Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл.89, т.1 , във вр. чл.81, ал.1 от ЗА свиква редовно общо отчетно–изборно събрание на колегията на 25.01.2020 год. и 26.01.2020 год. Събранието ще започне работа на 25.01.2020 год. от 9.00 ч. в комплекс „Фантазия“- парк Кенана, град Хасково при следния  ДНЕВЕН РЕД:...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0988) 981 196
адв.Венета Недялкова Димитрова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 13
e-mail: advokatvdimitrova@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0391) 66 315
GSM: (0878) 680 112
адв.Ива Стойчева Димитрова
Димитровград, гр. Димитровград, ул."Цар Борис І " №5, офис №1
e-mail: iva_stoicheva86@abv.bg

Виж повече

GSM: (0882) 288 646
адв.Петрана Иванова Димитрова
Хасково, ул. " Драгоман" №14, ет.2
e-mail: legis_@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 688 876
адв.Радостина Атанасова Димитрова
Димитровград, ул. " Ем. Станев" 10, вх. Б, ап. 8

Виж повече

GSM: (0888) 966 851
адв.Теодора Петрова Димитрова
Харманли, ул. Янко Сакъзов 2
e-mail: tiana_@abv.bg

Виж повече

GSM: (0889) 709 907
адв.Христина Христова Димитрова - Принджо
Бодрово, ул. "Емилиян Станев" 19 гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" 9, ет. 2
e-mail: christinaprinjoe@abv.bg

Виж повече

GSM: (0876) 731 013
адв.Димка Янкова Димова
Хасково, бул. "Раковски" №2 А
e-mail: yankova13@abv.bg

Виж повече

Телефон: (02) 9813058
GSM: (0887) 848 867
адв.Силвия Тошева Димова
Банско, ул. "Петър Парчевич" 31, ет. 5, ап. 28
e-mail: silvia.dimova@yahoo.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com