Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г. Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

адв.Биляна Иванова Димитрова
GSM: (0887) 934299
адв.Биляна Иванова Димитрова
Хасково, ул. " Велико Търново" №12
e-mail: bilyanaivdimitrova@gmail.com

Виж повече

адв.Бистра Славеева Димитрова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 9
e-mail: bistraslaveeva@yahoo.com

Виж повече

Телефон: (087) 8536730
адв.Ваня Петрова Димитрова
Любимец, ул. "Тракия" 97
e-mail: dimitrova.vn@mail.bg

Виж повече

Телефон: +359889981196
адв.Венета Недялкова Димитрова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 13
e-mail: advokatvdimitrova@abv.bg

Виж повече

Телефон: 039166315
GSM: 0878 680112
адв.Ива Стойчева Димитрова
Димитровград, гр. Димитровград, ул."Цар Борис І " №5, офис №1
e-mail: iva_stoicheva86@abv.bg

Виж повече

адв.Петрана Иванова Димитрова
Хасково, ул. " Драгоман" №14, ет.2
e-mail: legis_@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0888) 688876
адв.Радостина Атанасова Димитрова
Димитровград, ул. " Ем. Станев" 10, вх. Б, ап. 8

Виж повече

Телефон: (0888) 966851
адв.Теодора Петрова Димитрова
Харманли, ул. Янко Сакъзов 2
e-mail: tiana_@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com