Адвокатска колегия Хасково

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Адвокатският съвет поздравява всички колеги от Адвокатска колегия Хасково по случай професионалния празник на юриста и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Бъдете здрави, горди и удовлетворени от професията ни!

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: (0889) 709907
адв.Христина Христова Димитрова
, ул. "Емилиян Станев" 19 гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" 9, ет. 2
e-mail: christinaprinjoe@abv.bg

Виж повече

GSM: (0876) 731 013
адв.Димка Янкова Димова
Хасково, бул. "Раковски" №2 А
e-mail: yankova13@abv.bg

Виж повече

Телефон: (02) 9813058
адв.Силвия Тошева Димова
Банско, ул. "Петър Парчевич" 31, ет. 5, ап. 28
e-mail: silvia.dimova@yahoo.com

Виж повече

Телефон: (062) 603562
адв.Жанета Димитрова Димова-Коева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4
e-mail: adv.j.dimova@mail.bg

Виж повече

Телефон: (038) 620343
адв.Веселина Василева Динева
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3 кантора 24
e-mail: ves.dineva@gmail.com

Виж повече

Телефон: (088) 5915731
адв.Владимир Димитров Дичев
Хасково, бул. "България" 146, вх. Б, ет. 1, офис 4
e-mail: vl.dichev@abv.bg

Виж повече

Телефон: (089) 9904669
адв.Веселина Добрева Добрева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: advokatdobreva@abv.bg

Виж повече

адв.Добромир Костов Добчев
Телефон: (0899) 397936
адв.Добромир Костов Добчев
Димитровград, ул. Простор, бл. 10, вх. А, ап. 1, ет. 1
e-mail: dobromir.k.d@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com