Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0882288646
адв.Петрана Иванова Димитрова
Хасково, ул. " Драгоман" №14, ет.2
e-mail: legis_@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888688876
адв.Радостина Атанасова Димитрова
Димитровград, ул. " Ем. Станев" 10, вх. Б, ап. 8

Виж повече

GSM: 0888966851
адв.Теодора Петрова Димитрова
Харманли, ул. Янко Сакъзов 2
e-mail: tiana_@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889709907
адв.Христина Христова Димитрова - Принджо
Димитровград, ул. "Емилиян Станев" 19 гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" 9, ет. 2
e-mail: christinaprinjoe@abv.bg

Виж повече

GSM: (0877) 746741
адв.Диляна Желязкова Димова
Хасково, гр.Хасково, ул."Преслав" №31, етаж 3, офис 12
e-mail: advokat.ddimova@gmail.com

Виж повече

Телефон: 062603562
GSM: 0888121995
адв.Жанета Димитрова Димова - Коева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4 и гр.Велико Търново, ул."Васил Левски" №3, ет.1
e-mail: adv.j.dimova@mail.bg

Виж повече

Телефон: 038620343
GSM: 0888819601
адв.Веселина Василева Динева
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, кантора 7
e-mail: ves.dineva@gmail.com

Виж повече

GSM: 0885915731
адв.Владимир Димитров Дичев
Хасково, бул. "България" 146, вх. Б, ет. 1, офис 4
e-mail: vl.dichev@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com