Адвокатска колегия Хасково

Новини

  • ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ
  • "ДНИ НА АДВОКАТИТЕ" В СОК "КАМЧИЯ"
  • 16 април - Ден на Българската конституция
  • Изпит за адвокати и младши адвокати - ПРОЛЕТНА СЕСИЯ 2019г.
  • СТИКЕРИ 2019
  • Всички новини

ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ

Уважаеми колеги,

Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г.
Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за техническото обезпечаване на правната помощ.

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО


Автор:
Публикувана: 17.09.2019 / 13:01

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com