Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Новини

  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА АДВОКАТИ
  • Получаване на съдебни книжа /решения, уведомления, призовки и други/
  • ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛ.АДВОКАТИ
  • 100 годишнина на адв.Кирил Киронов
  • ЧЛЕНСКИ ВНОС М.МАРТ И М.АПРИЛ 2020Г.
  • Всички новини

ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ

Уважаеми колеги,

Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г.
Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за техническото обезпечаване на правната помощ.

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО


Автор:
Публикувана: 17.09.2019 / 13:01

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com