МЕНЮ

Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСАС, ПРОВЕДЕНО НА 24 И 25 ФЕВРУАРИ 2024Г.

14.03.2024

Уважаеми колеги,

На 24 и 25 февруари 2024 г се проведе Общото събрание на адвокатите от страната. 

След приветствията, поднесени от гостите на ОСАС: президентът Румен Радев, председателят на ВКС Галина Захарова, министърът на правосъдието Атанас Славов, конституционният съдия Атанас Семов, председателят на Апелативен съд София Даниела Дончева, председателят на Административен съд София град Добромир Андреев, председател на Административен съд Пловдив Мариана Шотева, заместник-председателят на НБПП Лилия Симеонова, заместник-председателят на Съюза на юристите в България Николай Гунчев, председателят на секция „Правни науки“ към Съюза на учените в България доц. д-р Анета Антонова, Общото събрание прие СТАНОВИЩЕ на председателите на 27-те адвокатски колегии (пълният текст на Становището може да видите тук), в което аргументирано са посочени елементите, които следва да бъдат отчитани от съдилищата при определяне на възнагражденията на особените представители и при определяне на минималните размери на адвокатските възнаграждения, при присъждане на разноски.

Приемането на Становището, е в отговор на започналото различно тълкуване и прилагане на решение от 25.01.2024 г. на Съда на Европейския съюз по Дело С-438/2022 г. г. от съдебните състави, при присъждане на направените от страните разноски за адвокатска защита.

Подписаното от всички председатели на адвокатски колегии и прието от ОСАС, Становище, е изпратено до всички съдилища в Р България, с апел, до уреждане въпроса на законодателно ниво, при определянето на възнагражденията, съдиите да се придържат към индикативните размери, определени в Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

През първия ден на ОСАС, след изказванията във връзка с публикуваните на страницата на ВАдС: отчет за дейността на ВАдС, съдържащ: Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2023 г. и Финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2023 г.; Доклада на Висшия контролен съвет за 2023 г.; Отчета на Висшия дисциплинарен съд за 2023 г, същите бяха приети с различно мнозинство. Направени бяха предложения за решения на ОСАС, които може да прочетете в протокола от Общото събрание и да видите във видеозаписа от общото събрание, публикувани на сайта на ВАдС.

ОСАС прие Декларация, с която призова държавата и компетентните й органи да се задействат незабавно срещу "паралелното правосъдие“, като адвокатите заявиха готовност да бранят независимостта на съда, бeз ĸoятo нямa пpaвocъдиe, нo нaпoмниха, чe нeзaвиcимocттa нa мaгиcтpaтитe e дaдeнa, зa дa oбeзпeчи ĸoнcтитyциoннoтo зaдължeниe нa cъдeбнaтa влacт дa пpилaгa зaĸoнитe тoчнo и eднaĸвo cпpямo вceĸи (пълният текст на Декларацията може да видите тук).


Общото събрание на адвокатите от страната, започнало на 24 февруари 2024 г., продължи и на 25 февруари 2024 г., с обсъждане на измененията на Закона за адвокатурата и ГПК, във връзка с решение на СЕС от 25.01.2024 г. по дело С-438/2022 г. , предложени от ВАдС, както и с обсъждане на приетия от ВАдС проект на нов Закона за адвокатурата.

Работата на ОСАС започна с обсъждане на предложените изменения на ЗА и ГПК, предложени от ВАдС (пълният текст на измененията може да видите тук). Измененията бяха обсъдени и гласувани от ОСАС и се пристъпи към обсъждане на проекта на Закон за адвокатурата. Председателят на АК Хасково, изложи становището на колегията, прието на заседание на АС проведено на 19.02.2024 г. (пълният текст на становището може да видите тук). Изказването може да прочетете в протокола от Общото събрание и да видите във видеозаписа от общото събрание, публикувани на сайта на ВАдС. 


Адвокатски съвет Хасково