МЕНЮ

Новини

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ ПРЕЗ М. ЮЛИ 2024 Г.

02.07.2024

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ ПРЕЗ М. ЮЛИ 2024 Г.


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви представим предстоящите съвместни семинари на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" и Адвокатска колегия Хасково през месец април и м.юли 2024 г. в които можете да вземете участие:


1.    Дата на провеждане: 04.07.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Етажна собственост – общи части, промяна на приложимия режим, управление по ЗУЕС, искът по чл. 40 ЗУЕС, разноски, жилищен комплекс от затворен тип“ – I част

Лектор: съдия Камелия Маринова


2.    Дата на провеждане: 04.07.2024 г. от 17:00 ч. до 18:00 ч.

Представяне на преиздаденото монографично изследване на акад. Йосиф Фаденхехт „Владението“ (ИК „Проф. Петко Венедиков“)

Книгата ще бъде представена от съдия д-р Васил Петров и проф. д.н. Стоян Ставру – адвокат от САК

Събитието ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА.

 

3.    Дата на провеждане: 05.07.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Етажна собственост – общи части, промяна на приложимия режим, управление по ЗУЕС, искът по чл. 40 ЗУЕС, разноски, жилищен комплекс от затворен тип“ – II част

Лектор: съдия Камелия Маринова


4.    Дата на провеждане: 05.07.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Специализиранo обучение по медиация при семейни спорове – I част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА и след предварително записване през САК!


5.    Дата на провеждане: 06.07.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Специализирано обучение по медиация при семейни спорове – II част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА и след предварително записване през САК!


6.    Дата на провеждане: 07.07.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Специализирано обучение по медиация при семейни спорове – III част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА и след предварително записване през САК!


7.    Дата на провеждане: 10.07.2024 г. от 10:30 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Електронни документи: материалноправен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път. Новият Регламент 2023/1543 за електронни доказателства. Блокчейн технологии и смарт контракти”

Лектори: проф. д.ю.н. Георги Димитров – адвокат от САК, и д-р Гергана Върбанова – адвокат от АК Варна


8.    Дата на провеждане: 11.07.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Практически въпроси на доказването по граждански дела. Въпроси на доказателствения процес – гласни и писмени доказателствени средства" – I част

Лектор: съдия д-р Васил Александров

 

9.    Дата на провеждане: 12.07.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Практически въпроси на доказването по граждански дела. Въпроси на доказателствения процес – гласни и писмени доказателствени средства" – II част

Лектор: съдия д-р Васил Александров