Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

  • Решения АК / 2020
  • Решения АК / 2019
  • Решения АК / 2018
  • Решения АК / 2017
  • Решения АК / 2016
  • Решения АК / 2015
  • Решения АК / 2014
  • Решения АК / 2013
  • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Протокол №5 / 02.04.2020 г.

ПРОТОКОЛ №5

                На 02.04.2020г. от 12,30 часа се проведе извънредно неприсъствено заседание, чрез конферентна връзка през вайбър на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково, на което:

адвокат Меглена Хари Гунчева– Председател

адвокат Магдалена Павлова Колева – Заместник Председател

адвокат Зоя Петрова Зарчева - Секретар

адвокат Татяна Стоянова Пальова – Господинова – Основен член

адвокат Гергана Димова Георгиева – Основен член

адвокат Димо Райнов Стоянов  - Основен член

адвокат Галина Димитрова Чингарова – Резервен член

 

на основание чл.83, ал.1 взеха единодушно следното неприсъствено решение:

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1

Свиква извънредно Общо събрание на адвокатите от АК Хасково на 10.05.2020г. в 10ч. на уеб базирана онлайн платформа https://forum.hslaw.bgпри следния дневен ред:

1.Актуализация на бюджета за 2020г. на Адвокатска колегия Хасково.

2.Вземане на решение за финансово подпомагане на адвокати от Адвокатска колегия Хасково.

3.Разни.

Поканата да се обнародва в ДВ на основание чл.83, ал.3, вр. чл.81, ал.2 от ЗА.

Поканата заедно с материалите за Общото събрание да се изпратят по електронен път на всички адвокати от АК Хасково.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   СЕКРЕТАР:

/адвокат:Меглена Гунчева/                                                    /адвокат: Зоя Зарчева/


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com