Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Документи

 • Документи за вписване в НБПП
 • Дежурни адвокати по ЗПП
 • Такси на АК Хасково
 • Данни за написване на история на ХАК
 • ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 • Правила
 • Отчети за НБПП
 • ИЗБОРИ 2016
 • ИЗБОРИ 2017
 • Примерни теми за семинари през 2017 година
 • ИЗБОРИ 2015
 • ИЗБОРИ 2014
 • Регионален център за консултиране към АК Хасково
 • ИЗБОРИ 2018
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)
 • ИЗБОРИ 2019
 • ИЗБОРИ 2020
 • НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ И РЕКЛАМА
 • Финансова помощ
 • Извънредно общо събрание 10 май 2020г.
 • Извънредно общо събрание 30.01.2021г.
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ И ВИСШИ ОРГАНИ - 2021
 • ИЗБОРИ 2022
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ - 2023г.

Проект за Бюджет 2021г.

Доклад по т.5 и 6 от дневния ред на Извънредното общо събрание

Протокол на Извънредно общо събрание на АК Хасково

Отчет за дейността на АС Хасково за 2020г.

Финансов отчет на АС Хасково за 2020г.

Отчет на Контролния съвет за 2020г.

Изпълнение на Бюджет 2020г.

Доклад на Дисциплинарен съд за 2020г.

ГФО Адвокатска колегия 2020

ГФО Осигурителна каса 2020

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com