МЕНЮ

Състав и структура

Председател на дисциплинарен съд
Председател
адв. Маргарита Раева ул. Враня 2, ет. 2
Основни членове на дисциплинарен съд
Основен член
адв.Станислав Желев ул. Петко Каравелов 7
Основен член
адв.Добромир Якимов бул. Г. С. Раковски 16, етаж 2, офис 16
Основен член
адв.Иван Минев ул. Преслав 28, ет. 2, офис 13
Основен член
адв.Ина Георгиева ул. Преслав 28, ет. 1, офис 7
Основен член
адв.Веселин Дюлгеров ул. Преслав 35
Основен член
адв.Смиляна Нитова-Кръстева ул. Сан Стефано 24, вх. Б, ап. 2