МЕНЮ

Състав и структура

Председател на контролен съвет
Председател
адв. Магдалена Колева ул. Клокотница 10
Основни членове на контролен съвет
Основен член
адв.Гергана Георгиева ул. Васил Друмев 16 , офис 7
Основен член
адв.Галина Чингарова бул. Г. С. Раковски 16 , ет. 2, офис 16
Основен член
адв.Зоя Зарчева бул. България 150, ет. 5, офис 501
Основен член
адв.София Узунова бул. Г. С. Раковски 16, Търговски комплекс, ет. 2, офис 15