МЕНЮ

Състав и структура

Председател на адвокатски съвет
Председател
адв. Меглена Гунчева бул. България 142, вх. А, ет. 1
Зам.-председател на адвокатски съвет
Зам.-председател
адв. Татяна Пальова-Господинова бул. България 150, ет. 5, офис 501
Секретар на адвокатски съвет
Секретар
адв.Веска Запрянова ул. Велико Търново 12
Основни членове на адвокатски съвет
Основен член
адв.Десислава Костова бул. Цар Борис I ви , бл. 8, вх. А, ет. 0, търговски обект 3
Основен член
адв.Евгени Христов ул. Васил Друмев 13, ет. 5, ап. 8
Основен член
адв.Милена Петкова ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, офис 21
Основен член
адв.Надежда Колева-Стойчева ул. Янко Сакъзов 8
Резервни членове на адвокатски съвет
Резервен член
адв.Васил Лазов ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, офис 20, ст. 4
Резервен член
адв.Таня Стойнова-Милс ул. Васил Друмев 16 , офис 7