МЕНЮ

Обучения

Предстоящи обучения

на Адвокатска колегия Хасково
Обучения 2024
Тема Адвокатското представителство при преговори и в процедура по медиация София - ул. Калоян 8
29фев. 13:00 ч.
-
29фев. 16:00 ч.
Обучения 2024
Тема Въпроси на правната помощ. Преглед на актуалната практика на Върховния касационен съд София - ул. Калоян 8
27фев. 09:30 ч.
-
27фев. 17:00 ч.
Обучения 2024
Тема Измененията в Закона за авторското право и сродните му права – продължение София - ул. Калоян 8
26фев. 13:00 ч.
-
26фев. 16:00 ч.
Обучения 2024
Тема Безплатен уебинар, свързан с новото законодателство на ЕС в сферата на противодействието срещу изпирането на пари, както и относно общите насоки към адвокатите,
26фев. 10:00 ч.
-
26фев. 12:00 ч.
Обучения 2024
Тема Конференция на тема: „Задължителната сила на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз за националните съдилища“ хотел „София Балкан Палас“
23фев. 09:00 ч.
-
23фев. 15:00 ч.

Изминали обучения

на Адвокатска колегия Хасково
Обучения 21.02.2024
Тема Дружеството с ограничена отговорност след Тълкувателно решение № 1 от 31.05.2023 г. по тълк. д. № 1/2020 г., ОСТК, ВКС София - ул. Калоян 8
Обучения 20.02.2024
Тема Неизпълнение. Правна същност. Видове и форми на неизпълнението. Последици от неизпълнението. Преглед на съдебната практика София - ул. Калоян 8
Обучения 19.02.2024
Тема Изпълнение на облигационните задължения. Субекти на изпълнението. Предмет на изпълнението. Време на изпълнението. Местоизпълнение. Доказване на изпълнението. Преглед на съдебната практика София - ул. Калоян 8
Обучения 18.02.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - VI част София - ул. Калоян 8
Обучения 17.02.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - V част София - ул. Калоян 8
Обучения 16.02.2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - IV част София - ул. Калоян 8
Обучения 16.02.2024
Тема Изкуствен интелект - съществуваща и предстояща регулация. Отговорност на създателите, преработващите и ползвателите. Права на потребителите. София - ул. Калоян 8
Обучения 15.02.2024
Тема Авторското право и изкуственият интелект – правни предизвикателства София - ул. Калоян 8
Обучения 13.02.2024
Тема Защита при материалноправна незаконосъобразност на изпълнителния процес София - ул. Калоян 8