МЕНЮ

Обучения

Предстоящи обучения

на Адвокатска колегия Хасково
Обучения 2024
Тема Eлектронно дистанционно обучение на тема „Етика за съдии, прокурори и адвокати”
14май 00:00 ч.
-
30юни 00:00 ч.
Обучения 2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - VI част София - ул. Калоян 8
30юни 09:00 ч.
-
30юни 18:00 ч.
Обучения 2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - V част София - ул. Калоян 8
29юни 09:00 ч.
-
29юни 18:30 ч.
Обучения 2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - IV част София - ул. Калоян 8
28юни 09:00 ч.
-
28юни 18:00 ч.
Обучения 2024
Тема Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език) – VII част София - ул. Калоян 8
28юни 16:00 ч.
-
28юни 17:30 ч.
Обучения 2024
Тема Убийство по непредпазливост и други състави на убийство – преглед на съдебната практика София - ул. Калоян 8
25юни 13:00 ч.
-
25юни 16:00 ч.
Обучения 2024
Тема Умишлено убийство – преглед на съдебната практика София - ул. Калоян 8
24юни 13:00 ч.
-
24юни 16:00 ч.
Обучения 2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - III част София - ул. Калоян 8
23юни 09:00 ч.
-
23юни 18:00 ч.
Обучения 2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - II част София - ул. Калоян 8
22юни 09:00 ч.
-
22юни 18:00 ч.
Обучения 2024
Тема Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - I част София - ул. Калоян 8
21юни 09:00 ч.
-
21юни 18:00 ч.
Обучения 2024
Тема Големите данни и авторските права София - ул. Калоян 8
19юни 13:00 ч.
-
19юни 16:00 ч.

Изминали обучения

на Адвокатска колегия Хасково
Обучения 18.06.2024
Тема Преобразуване на търговски дружества с участие на дружества от държави членки на ЕС София - ул. Калоян 8
Обучения 17.06.2024
Тема Конфликтология. Как да управляваме и разрешаваме конфликта? София - ул. Калоян 8
Обучения 14.06.2024
Тема Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език) – VI част София - ул. Калоян 8
Обучения 13.06.2024
Тема Касационно обжалване по ГПК – практически аспекти София - ул. Калоян 8
Обучения 12.06.2024
Тема Присъждане на съдебни разноски за възнаграждение на адвокат София - ул. Калоян 8
Обучения 10.06.2024
Тема Възстановяване на запазена част от наследство София - ул. Калоян 8
Обучения 31.05.2024
Тема Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език) – V част София - ул. Калоян 8
Обучения 30.05.2024
Тема Подкуп – преглед на съдебната практика София - ул. Калоян 8
Обучения 29.05.2024
Тема Уебинар, свързан с новото законодателство на ЕС в сферата на противодействието срещу изпирането на пари, както и относно общите насоки към адвокатите