Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0884979720
адв.Веселин Иванов Дюлгеров
Хасково, ул. "Преслав" №35
e-mail: veselindiulgerov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888220743
адв.Димчо Иванов Дяков
Хасково, ул. Патриарх Евтимий 11
e-mail: ts.hubenov@bnp.bg

Виж повече

GSM: 0886037206
адв.Диана Росянова Дякова
Харманли, бул. "България" 57, ет. 1, офис 6
e-mail: dianad98@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889754889
адв.Мария Христова Дянкова
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 15
e-mail: Mariad75@abv.bg

Виж повече

GSM: 0878249372
адв.Ваня Ангелова Евтимова
Хасково, гр. Хасково, бул. "Сан Стефано" №3А, Ет.1, офис 14
e-mail: vania.shubelieva@gmail.com

Виж повече

Телефон: 037977700
GSM: 0889999933
адв.Георги Добрев Еленков
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 10
e-mail: georgielenkov.bglawyer@gmail.com

Виж повече

GSM: 0887226222
адв.Лейла Айнур Елмаз
Хасково, ул. "Преслав" №28, ет.1, оф.5
e-mail: leyla.elmaz@hotmail.com

Виж повече

GSM: 0898672721
адв.Ростислава Захариева Жекова
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3, офис 2
e-mail: slava31@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com