Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0889531916
адв.Живко Господинов Желев
Симеоновград, ул. "Търговска" 13
e-mail: jelev_simgr@abv.bg

Виж повече

адв.Станислав Михов Желев
GSM: 0898413712
адв.Станислав Михов Желев
Харманли, ул. "Петко Каравелов" 7
e-mail: mihovi@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038622997
GSM: 0899979697
адв.Георги Иванов Желязков
Хасково, ул. "Райко Даскалов" 27
e-mail: plimoti@dir.bg

Виж повече

Телефон: 029889180
адв.Захари Нанев Желязков
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 1, офис 2
e-mail: z.jeliazkov@abv.bg

Виж повече

адв.Бойко  Василев Живков
GSM: 0888948280
адв.Бойко Василев Живков
Димитровград, ул. "Цар Симеон" №6, вх.Б, ет.1, ап.2
e-mail: boyko_zhivkov@abv.bg

Виж повече

адв.Веска Георгиева Запрянова
Телефон: 038624177
GSM: 0888925020
адв.Веска Георгиева Запрянова
Хасково, ул. "Велико Търново" 12
e-mail: veska_zaprianova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899356656
адв.Екатерина Запрянова Запрянова
Хасково, ул. "Цар Освободител" 16
e-mail: ekaterina_zaprianova@abv.bg

Виж повече

адв.Надежда  Валентинова Зарева-Ванчева
GSM: (0885) 827543
адв.Надежда Валентинова Зарева-Ванчева
Хасково, ул. „Преслав“ 24, ет. 2, кантора 12, 6300 Хасково Център, Хасково, България
e-mail: nadezhda.zareva@gmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com