Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0887273116
адв.Георги Миланов Зарчев
Хасково, бул. "България" 150, ет. 5, офис 501, ет. 5
e-mail: zarcheff@abv.bg

Виж повече

адв.Зоя Петрова Зарчева
GSM: 0888217463
адв.Зоя Петрова Зарчева
Хасково, бул. "България" 150, ет. 5, офис 501
e-mail: zzarcheva@yahoo.com

Виж повече

Телефон: 037963036
GSM: 0888679095
адв.Донка Георгиева Зафирова
Свиленград, бул. "България" №42
e-mail: donka_zf@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038631485
GSM: 0889515541
адв.Димитър Борисов Захариев
Хасково, ул. Стара планина 55, вх. А, ет. 3, ап. 18
e-mail: dimbordim@dir.bg

Виж повече

Телефон: 038662873
GSM: 0888610946
адв.Таня Трендафилова Захариева
Хасково, ул. "П. Р. Славейков" 3
e-mail: tania_zah@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888722519
адв.Светлана Иванова Званчева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: svet_adv@abv.bg

Виж повече

GSM: 0878638283
адв.Божидар Стамов Иванов
Хасково, бул. "Съединение" 10 , офис. 7
e-mail: bobilex@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899808321
адв.Георги Горанов Иванов
Хасково, ул. "Цариброд" 3
e-mail: ggoranoff@gmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com