Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0879314721
адв.Анастасия Стефанова Йорданова
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 3
e-mail: anastasia_1972@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037974663
GSM: 0888801026
адв.Стефан Михайлов Калайджиев
Свиленград, ул. "Капитан Петко войвода" 1
e-mail: s_kala@abv.bg

Виж повече

GSM: (0886) 838300
адв.Георги Вълчев Калоянов
Хасково, ул. "Преслав" №35, оф.2
e-mail: gkaloianov@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0876336226
GSM: 0876422207
адв.Петинка Костадинова Капасъзова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" №1, офис 5
e-mail: kapasazov@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0298119119
GSM: 0888751920
адв.Димитър Костадинов Карагьозов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: dkkaragyozov@gmail.com

Виж повече

GSM: 0887125914
адв.Радка Николаева Карагьозова - Вунова
Хасково, бул. "Съединение" 10, етаж 1, офис 37
e-mail: karagyozova_radka@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0886548253
GSM: 0898548253
адв.Гергана Трифонова Караджонова - Писарова
Свиленград, ул. "Ал. Стамболийски" 9
e-mail: gerikaradjonova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889397149
адв.Татяна Христова Картулева
Димитровград, бул. "Георги Сава Раковски" 16, търговски комплекс, ет. 2, офис 2
e-mail: tkart@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com