Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0889634865
адв.Цветелина Атанасова Атанасова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" №1, ет.1, офис 13
e-mail: cvetelina_aa@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0885895354
адв.Илия Стойчев Бабаджанов
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 15
e-mail: iliababadjanov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0885578190
адв.Николай Ников Бабачев
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, офис 101 А
e-mail: n_n_babachev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888773379
адв.Софи Вълчева Баланова
Хасково, ул. "Розова долина" №23
e-mail: sophie.balanova@gmail.com

Виж повече

Телефон: 037977781
GSM: 0885472558
адв.Владимир Николов Бамбалов
Свиленград, ул. "Трети март" 20
e-mail: vladi_bam@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037518579
GSM: 0988870735
адв.Радка Христова Бамбалова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" №1, Ет.1, офис 6
e-mail: radkadragova@abv.bg

Виж повече

Телефон: 028983489
адв.Мария Николаева Басменкова
Хасково, ул. "Г. Кирков" 12, гр. София, ж.к. "Надежда", бл. 125, вх. Б, ап. 35

Виж повече

GSM: (0899) 633613
адв.Георги Апостолов Бекяров
Свиленград, ул. "Захари Зограф" №7
e-mail: bekyarov@gmail.com

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com