Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 0897690731
GSM: 0876707094
адв.Кримена Илиянова Атанасова
Хасково, ул. "Веслец" №1
e-mail: katanasova7@gmail.com

Виж повече

GSM: 0889634865
адв.Цветелина Атанасова Атанасова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" №1, ет.1, офис 13
e-mail: cvetelina_aa@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0885895354
адв.Илия Стойчев Бабаджанов
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 15
e-mail: iliababadjanov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0885578190
адв.Николай Ников Бабачев
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, офис 101 А
e-mail: n_n_babachev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888773379
адв.Софи Вълчева Баланова
Хасково, ул. "Розова долина" №23
e-mail: sophie.balanova@gmail.com

Виж повече

Телефон: 037977781
GSM: 0885472558
адв.Владимир Николов Бамбалов
Свиленград, ул. "Трети март" 20
e-mail: vladi_bam@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037518579
GSM: 0988870735
адв.Радка Христова Бамбалова
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" №1, Ет.1, офис 6
e-mail: radkadragova@abv.bg

Виж повече

Телефон: 028983489
адв.Мария Николаева Басменкова
Хасково, ул. "Г. Кирков" 12, гр. София, ж.к. "Надежда", бл. 125, вх. Б, ап. 35

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com