Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 037971236
GSM: 0888760464
адв.Таня Георгиева Коларова-Великова
Свиленград, ул. "Г. Скрижовски" 1
e-mail: taniasv@abv.bg

Виж повече

Телефон: 039160599
GSM: 0888108020
адв.Николай Стоянов Колев
Крепост, ул. "Клокотница" №10
e-mail: nikolaykolev1959@gmail.com

Виж повече

GSM: 0894695533
адв.Райко Николаев Колев
Хасково, сградата на НТС, офис. 309, гр. Казанлък, ул. "Васил Априлов" 2
e-mail: raiko_nikolaev@mail.bg

Виж повече

GSM: 0878210172
адв.Вера Ангелова Колева
Хасково, ул. "Велико Търново" 12 и гр.София, ул."Цар Асен" №10, ет.2
e-mail: vakoleva79@gmail.com

Виж повече

GSM: 0882747200
адв.Жана Желязкова Колева
Димитровград, бул. "Стефан Стамболов" 7-Б-20
e-mail: jana.koleva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 039160599
GSM: 0888805987
адв.Магдалена Павлова Колева
Крепост, ул. "Клокотница" №10
e-mail: advmkoleva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037388991
GSM: 0888830700
адв.Надежда Борисова Колева-Стойчева
Харманли, ул. "Янко Сакъзов" 8
e-mail: nbk_koleva@abv.bg

Виж повече

GSM: 0877830689
адв.Даниела Димитрова Колинс
Димитровград, ул. Патриарх Евтимий 14, вх. Г, ап. 12
e-mail: daniela.collins@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com