Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

адв.Гергана Стефанова Кръстева
Телефон: 039166015
GSM: 0878529895
адв.Гергана Стефанова Кръстева
Димитровград, ул. "Цар Симеон", бл. 6, вх. Б, ап. 2
e-mail: gergana_stefanova_krasteva@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888458921
адв.Мария Атанасова Кръстева
Харманли, бул. "България" №4, ет.1, офис 4
e-mail: m.atanasova.54@abv.bg

Виж повече

GSM: 0885012025
адв.Зорница Недялкова Кудева
Димитровград, ул. "патриарх евтимий4 014, вх.Г, Ет.4, Ап.12
e-mail: zornitzakudeva@gmail.com

Виж повече

GSM: 0898465208
адв.Наталия Валентиновна Кузминова-Янева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис. 11
e-mail: nkuzminova@yahoo.com

Виж повече

GSM: 0887718012
адв.Валентина Тодорова Кунева
Димитровград, бул. "Георги Сава Раковски" 13
e-mail: v_kuneva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037387983
GSM: 0886737629
адв.Васко Георгиев Кьосев
Харманли, ул. "Велико Търново" 18, партер
e-mail: vasko_kyosev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0897846620
адв.Иван Стоянов Кюркчийски
Ивайловград, ул. "Волгоград" №2, ет.2 и гр. Пловдив, ул."Четвърти януари" №25
e-mail: isk.lawoffice@gmail.com

Виж повече

адв.Васил Христов Лазов
GSM: 0888952453
адв.Васил Христов Лазов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет.4, офис 20, ст.4
e-mail: advlazov064@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com