Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 0886001160
GSM: 0877425455
адв.Христо Петков Маргаритов
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис. 1
e-mail: Hristo_Margaritov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0883) 380022
адв.Тодор Димитров Маринчев
Димитровград, бул. "Г.С.Раковски" №38, вх. Б, ап.23
e-mail: t.marincheff@abv.bg

Виж повече

Телефон: 032207808
GSM: 0878527930
адв.Васил Георгиев Марков
Пловдив, ул. "Стефан Веркович" № 3, ет.1, офис 2
e-mail: vasil.g.markov@abv.bg

Виж повече

Телефон: 032630440
GSM: 0887704236
адв.Георги Тодоров Марков
Хасково, ул." Отец Паисий" №14
e-mail: georgemark1979@gmail.com

Виж повече

GSM: 0886992453
адв.Антония Ангелова Маркова
Хасково, ж.к. Бадема, бл. 20, вх. Г, ет. 1, ап. 11
e-mail: antoniq.markova@mail.bg

Виж повече

GSM: 0887201614
адв.Недялка Генчева Маркова
Хасково, ул. "Преслав" 28, ет. 1, офис 4
e-mail: xak_nmarkova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889530073
адв.Георги Иванов Матанов
Харманли, ул. Каблешков 5
e-mail: georgi_matanov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888891741
адв.Сезгин Сами Мехмедали
Свиленград, ул."Лозица" №10, ет.3, и гр. Джебел, ул."Васил Левски" №18А
e-mail: sezgin_73@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com