Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0887203331
адв.Иван Величков Минев
Хасково, ул. "Преслав" 28, ет. 2, офис. 13
e-mail: minev_@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889606088
адв.Митко Ленков Миневски
Хасково, ул. "Цар Освободител" 29 - 31, ап. 1
e-mail: mm_lawyer@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888931866
адв.Венцислав Петров Минчев
Хасково, ул. "Стефан Стамболов" 27, ет. 6, ап. 26
e-mail: venci_minchev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898725050
адв.Димитър Димов Митев
Свиленград, бул. "България" 59
e-mail: dimiter_dimov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0894516751
адв.Методи Иванов Михайлов
Хасково, бул. " Васил Левски" бл. 34, вх. А, ет.7, ап.51
e-mail: metodi74@gmail.com

Виж повече

адв.Светослав  Йорданов Михайлов
Телефон: 0887984363
адв.Светослав Йорданов Михайлов
Хасково, ул. Преслав 28 ет. 1 оф.6
e-mail: office.mihaylov@gmail.com

Виж повече

GSM: 0878911877
адв.Станислав Петров Михалев
Свиленград, ул. Трети март" №18
e-mail: smixalev@gmail.com

Виж повече

GSM: 0888829999
адв.Орхан Шабан Мюмюн
Хасково, ул." Отец Паисий" №36, ет.3, оф.303
e-mail: orhan.shaban@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com