Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0889895606
адв.Антон Александров Попов
Хасково, ул." Враня" № 2
e-mail: popov_ant@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898746012
адв.Емил Иванов Попов
Хасково, бул. "България" 150, ет. 5, офис 506 и гр. Пловдив, ул. "Братя Пулиеви" №4, ет.2, офис 214
e-mail: emkatapopov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899783194
адв.Спартак Димитров Попов
Хасково, бул. "Преслав" 24, ет. 3, офис 9
e-mail: advokat_spartak@abv.bg

Виж повече

GSM: 0896879220
адв.Мария Димитрова Попова-Янчева
Харманли, ул. "Климент Охридски" 5
e-mail: mimi_iancheva@abv.bg

Виж повече

GSM: 0876876260
адв.Илиян Илиев Радов
Хасково, гр.Хасково, ул. "Добруджа" №10, ет.2, оф.24
e-mail: ir24@abv.bg

Виж повече

адв.Маргарита Гинева Раева
Телефон: 038661087
GSM: 0888806728
адв.Маргарита Гинева Раева
Хасково, ул. "Враня" 2, ет. 2
e-mail: m_raeva@mail.bg

Виж повече

адв.Еркант Али Раиф
GSM: 0878361881
адв.Еркант Али Раиф
Хасково, ул. Янтра 3
e-mail: earaif@abv.bg , earaif@gmail.com

Виж повече

GSM: 0898684243
адв.Атанас Георгиев Райдовски
Банско,

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com