Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0887920829
адв.Станимир Петров Стоев
Хасково, ул. "Епископ Софроний" 16, ет.8, ап. 30
e-mail: stanimir.stoev@gmail.com

Виж повече

GSM: 0877186303
адв.Гергана Делева Стоева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 15
e-mail: fina.konsult@gmail.com

Виж повече

GSM: 0878521031
адв.Стефан Илиев Стоицов
Симеоновград, ул. "Търговска" 13
e-mail: stefan.stoitsov@abv.bg

Виж повече

адв.Таня Костадинова Стойнова
GSM: 0888456678
адв.Таня Костадинова Стойнова
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16 , офис. №7
e-mail: t.stoynova@gmail.com

Виж повече

GSM: 0887471358
адв.Васил Георгиев Стойчев
Димитровград, ул. "Капитан Петко войвода", бл. 18, ап. 4
e-mail: stoytchev_advocat@abv.bg

Виж повече

адв.Красимира Маринова  Стойчева
GSM: 0878553626
адв.Красимира Маринова Стойчева
Хасково, гр. Хасково, бул." Съединение" №10, ет.1, офис 15
e-mail: krasi14@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038622741
GSM: 0877928201
адв.Димо Райнов Стоянов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет.4, офис 23
e-mail: dimostoyanov@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038622741
GSM: 0879650644
адв.Лидия Нешева Стоянова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет.4, офис 23
e-mail: lidiyastoyanova@mail.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com