Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0887471358
адв.Васил Георгиев Стойчев
Димитровград, ул. "Капитан Петко войвода", бл. 18, ап. 4
e-mail: stoytchev_advocat@abv.bg

Виж повече

адв.Красимира Маринова  Стойчева
GSM: 0878553626
адв.Красимира Маринова Стойчева
Хасково, гр. Хасково, бул." Съединение" №10, ет.1, офис 15
e-mail: krasi14@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038622741
GSM: 0877928201
адв.Димо Райнов Стоянов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет.4, офис 23
e-mail: dimostoyanov@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038622741
GSM: 0879650644
адв.Лидия Нешева Стоянова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет.4, офис 23
e-mail: lidiyastoyanova@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038624746
GSM: 0888202177
адв.Надежда Петева Стоянова
Хасково, ул. "Христо Ботев"№1

Виж повече

Телефон: 056842344
GSM: 0898428307
адв.Атанас Пройчев Тасков
Хасково, ул. "Мадара" 21-25, ет. 4, ап. 25, гр. Бургас, ул. "Сливница" 31, ет. 1
e-mail: taskov.a@abv.bg

Виж повече

адв.Красимир Анастасов Ташев
GSM: 0879170250
адв.Красимир Анастасов Ташев
Свиленград, бул."България" № 77, ет. 2
e-mail: ktashev@svilena.net

Виж повече

GSM: 0887323252
адв.Тодор Христов Ташев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, кантора 10
e-mail: taschev1978@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com