Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

адв.Невена Иванова Ташева
Телефон: 055444210
GSM: 0892483966
адв.Невена Иванова Ташева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8,съдебен адрес:гр.Несебър,ул."Хан Крум" 12
e-mail: tasheva@mail.bg

Виж повече

адв.Милен Тенев Тенев
Телефон: 038663377
GSM: 0898765011
адв.Милен Тенев Тенев
Хасково, ул. "Преслав" №31,ет.2, оф.7
e-mail: mt64@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038663377
GSM: 0884988665
адв.Анита Миленова Тенева
Хасково, ул. " Преслав" №31, ет.2, оф.7
e-mail: anita_mt@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898947798
адв.Теньо Димитров Тенчев
Пловдив, пл. "Цар Калоян" № 15
e-mail: adv_tenchev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0876797978
адв.Доротея Тодорова Тенчева
Хасково, ул. " Момчил Войвода" №2
e-mail: adv.tencheva@gmail.com

Виж повече

адв.Недялка Тодорова  Тенчева
Телефон: (038) 622 955
GSM: (0878) 977 009
адв.Недялка Тодорова Тенчева
Хасково, бул. "България" №146, вх.Д, ап.4
e-mail: ntencheva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038626110
GSM: 0876209474
адв.Стойчо Недялков Тилев
Хасково, ул. "Преслав" №24, Ет.3, офис 9

Виж повече

Телефон: 037971277
GSM: 0888516987
адв.Добри Паунов Тодев
Свиленград, ул. "Македония" 1 А
e-mail: dobri.todev@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com