Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 037971277
GSM: 0888516987
адв.Добри Паунов Тодев
Свиленград, ул. "Македония" 1 А
e-mail: dobri.todev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887644084
адв.Веселин Митев Тодоров
Димитровград, ул. "Георги Сава Раковски" 13, ст. 52
e-mail: law_todoroff@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0878688338
адв.Павлин Тошков Тодоров
Хасково, бул. "България" 3, ет. 2
e-mail: toshkov55@abv.bg

Виж повече

Телефон: +436781255185
GSM: 0898518222
адв.Ася Стефанова Тодорова
Хасково, ул. "Добружа" 10 - Б, офис 1
e-mail: astoda@gmail.com

Виж повече

GSM: 0885989878
адв.Иван Лазаров Томов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 23
e-mail: tomov_lazar@hotmail.com

Виж повече

GSM: 0885203041
адв.Ганка Димитрова Тонева
Симеоновград, ул. "Софроний Врачански" 1
e-mail: ganka_toneva@abv.bg

Виж повече

GSM: 0885236295
адв.Уляна Жечева Тончева
Хасково, гр. София, жк. Люлин, бл.031, ет.3, вх.Б, ап.31
e-mail: utoncheva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037971336
GSM: 0888787680
адв.Димитринка Янчева Топалова
Свиленград, бул. "България" 57
e-mail: dimitrina_topalova@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com