Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0889202221
адв.Станимир Розалинов Трендафилов
Хасково, ул. " Преслав" №28, ет.3, офис 16
e-mail: strendafilov1@gmail.com

Виж повече

Телефон: 029893889
GSM: 0888898338
адв.Деница Розалинова Трендафилова
Хасково, ул. "Христо Белчев" 19
e-mail: dtrendafilova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888302208
адв.Снежа Веселинова Трендафилова
Хасково, ул. "Найчо Цанов" №8
e-mail: trendafilova_sn@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889269829
адв.Крум Цветанов Трингов
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16 , офис. №7
e-mail: ktringov@gmail.com

Виж повече

GSM: 0887832087
адв.Татяна Маринова Трифонова
Харманли, пл. "Възраждане" №6а
e-mail: tatiana_ivan@abv.bg

Виж повече

GSM: 0897918067
адв.Божидар Веселинов Туртов
Димитровград, бул. "Г.С.Раковски" №16, ет.2, оф.16
e-mail: bturtov@gmail.com

Виж повече

Телефон: 0888129751
адв.Ирена Георгиева Узунова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис 21

Виж повече

Телефон: 039164762
GSM: 0885251413
адв.София Димитрова Узунова
Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 16, Търговски комплекс, ет.2, оф.15
e-mail: s_uzunova1@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com