Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0887709458
адв.Светла Василева Шулева
Хасково, ул. "Богориди" №10, ет.2, ап.2, Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет. 2, офис. 213
e-mail: svetla_v@mail.bg

Виж повече

GSM: 0888393607
адв.Щерю Христов Щерев
София (Триадица), ул. "Княз Борис I" № 85, ет.4, ап.10 Свиленград, ул. 6-ти Септември № 14
e-mail: sht_shterev@abv.bg

Виж повече

адв.Добромир  Коев Якимов
GSM: 0888726336
адв.Добромир Коев Якимов
Димитровград, гр.Димитровград, бул."Г.С.Раковски" 16, етаж 2, офис № 16
e-mail: diks73@abv.bg

Виж повече

адв.Кристиян Живков Якимов
GSM: 0888803105
адв.Кристиян Живков Якимов
Хасково, ул. "6 - ти септември" 9
e-mail: k_yakimov@mail.bg

Виж повече

GSM: 0888377668
адв.Георги Колев Янев
Харманли, ул. "Янко Сакъзов" 3

Виж повече

GSM: 0887319742
адв.Людмил Стаменов Янев
Димитровград, ул. "Г.С. Раковски" 16, ет.1, офис 4
e-mail: yanevls@abv.bg

Виж повече

GSM: 0878967855
адв.Стамен Латунов Янев
Димитровград, бул." Раковски" №16, ет.1, офис №4
e-mail: yanevls@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0897982700
адв.Атанас Христев Янчев
Харманли, ул. "Климент Охридски" 5
e-mail: atanas_ianchev@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com