Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0878144950
адв.Милена Георгиева Вълчева
Свиленград, бул. "България" 57
e-mail: valcheva.1971@abv.bg

Виж повече

Телефон: 029819772
GSM: 0899887596
адв.Марина Юлиева Гайдарска
Хасково, гр.София, ул."Г.С.раковски" №133, Ет.1
e-mail: m.gaydarska@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0888649454
адв.Али Али Галиб
Хасково, ул. "Отец Паисий" 25-27, ет. 2, офиси 1 и 2
e-mail: nazile_galib@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888649454
адв.Айлян Али Галиб-Фелив
Хасково, ул. "Отец Паисий" 25-27, ет. 2, офиси 1 и 2
e-mail: aylyan_galib@abv.bg

Виж повече

GSM: 0878100838
адв.Велика Димитрова Гелева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8 и гр.Девин, ул. "Ален мак" №9, ет.2
e-mail: velika_geleva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038663812
GSM: 0888701091
адв.Живко Генчев Генев
Хасково, ул. "Добруджа" №30
e-mail: j_genev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0883317044
адв.Кирил Красимиров Генев
Хасково, бул. "България" №150, ет. 2, офис 217
e-mail: k.genev@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037963005
GSM: 0888714440
адв.Антон Георгиев Георгиев
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 1, ет. 2, офис 7
e-mail: antongeorgiev_hak@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com