Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0898750934
адв.Венко Георгиев Георгиев
Свиленград, ул. "Капитан Петко Войвода" 1

Виж повече

Телефон: 038626685
GSM: 0887467050
адв.Веско Цветанов Георгиев
Хасково, ул. "Добруджа" 10 - Б - 1
e-mail: v.c.georgiev@abv.bg

Виж повече

адв.Дарко Янакиев Георгиев
GSM: 0889685101
адв.Дарко Янакиев Георгиев
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, бизнес център, офис 408 и гр. Варна, ул."Мусала" №4
e-mail: darkogeorgiev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0878214727
адв.Димитър Николов Георгиев
Хасково, ул. "Преслав" 35, офис 3
e-mail: dgeorgiev_adv@mail.bg

Виж повече

адв.Румен Ангелов Георгиев
Телефон: 038500403
GSM: 0878632203
адв.Румен Ангелов Георгиев
Хасково, бул. "Освобождение" 10, ет. 3
e-mail: ru_georgiev@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037387020
GSM: 0898566993
адв.Галина Славова Георгиева
Харманли, ул. "Янко Сакъзов" 3, ет. 2
e-mail: slavova_galina@abv.bg

Виж повече

адв.Гергана Димова Георгиева
Телефон: 038664971
GSM: 0888609175
адв.Гергана Димова Георгиева
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16 , офис. №7
e-mail: ggeorgieva@novelconsult.net

Виж повече

Телефон: 037963005
GSM: 0888746859
адв.Гергана Русева Георгиева
Свиленград, ул. "Димитър Благоев" 4Б
e-mail: gerganageorgieva1974@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com