Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 038663812
GSM: 0888701091
адв.Живко Генчев Генев
Хасково, ул. "Добруджа" №30
e-mail: j_genev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0883317044
адв.Кирил Красимиров Генев
Хасково, бул. "България" №150, ет. 2, офис 217
e-mail: k.genev@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037963005
GSM: 0888714440
адв.Антон Георгиев Георгиев
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" 1, ет. 2, офис 7
e-mail: antongeorgiev_hak@abv.bg

Виж повече

GSM: 0886713456
адв.Атанас Христов Георгиев
Димитровград, бул."Г.С.Раковски" 13-юг
e-mail: kalanski_at@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898750934
адв.Венко Георгиев Георгиев
Свиленград, ул. "Капитан Петко Войвода" 1

Виж повече

Телефон: 038626685
GSM: 0887467050
адв.Веско Цветанов Георгиев
Хасково, ул. "Добруджа" 10 - Б - 1
e-mail: v.c.georgiev@abv.bg

Виж повече

адв.Дарко Янакиев Георгиев
GSM: 0889685101
адв.Дарко Янакиев Георгиев
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, бизнес център, офис 408 и гр. Варна, ул."Мусала" №4
e-mail: darkogeorgiev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0878214727
адв.Димитър Николов Георгиев
Хасково, ул. "Преслав" 35, офис 3
e-mail: dgeorgiev_adv@mail.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com