Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0899891061
адв.Савина Константинова Дамова
Хасково, ул. "Цар Освободител" 16
e-mail: savina_damova@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0888408434
адв.Андрей Младенов Дамянов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4
e-mail: andri@abv.bg

Виж повече

адв.Теодора Георгиева Данова
GSM: 0876087711
адв.Теодора Георгиева Данова
Хасково, ул. "Сливница" №22, Вх. А, Ет. 1, Ап.2
e-mail: tgd11@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889754434
адв.Мария Недкова Даскалова
Хасково, пл. Спартак 14, партер
e-mail: maria.daskalova@gmail.com

Виж повече

GSM: (0894)707638
адв.Антония Делчева Делчева
Хасково, ул. " Преслав" №35, офис 3
e-mail: tonichka6886@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 651 346
адв.Боряна Радкова Делчева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 6
e-mail: b.delcheva@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898529389
адв.Владимир Димитров Димитров
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, офис 408

Виж повече

адв.Владимир Георгиев Димитров
Телефон: 038663165
GSM: 0888528614
адв.Владимир Георгиев Димитров
Хасково, ул. "Велико Търново" 12

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com