Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

адв.Меглена Хари Гунчева
Телефон: 038664648
GSM: 0888572244
адв.Меглена Хари Гунчева
Хасково, бул. "България" 142, вх. А, ет. 1
e-mail: megiguncheva@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888758211
адв.Диана Кънева Гърдева
Хасково, ул. "Иван Вазов" 3

Виж повече

GSM: 0899891061
адв.Савина Константинова Дамова
Хасково, ул. "Цар Освободител" 16
e-mail: savina_damova@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0888408434
адв.Андрей Младенов Дамянов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4
e-mail: andri@abv.bg

Виж повече

адв.Теодора Георгиева Данова
GSM: 0876087711
адв.Теодора Георгиева Данова
Хасково, ул. "Сливница" №22, Вх. А, Ет. 1, Ап.2
e-mail: tgd11@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889754434
адв.Мария Недкова Даскалова
Хасково, пл. Спартак 14, партер
e-mail: maria.daskalova@gmail.com

Виж повече

GSM: (0894)707638
адв.Антония Делчева Делчева
Хасково, ул. " Преслав" №35, офис 3
e-mail: tonichka6886@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 651 346
адв.Боряна Радкова Делчева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 6
e-mail: b.delcheva@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com