Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 038664648
GSM: 0887363223
адв.Огнян Ванчев Ангелов
Хасково, бул. "България" 142, вх. А, ет. 1
e-mail: og.angelov@gmail.com

Виж повече

Телефон: 038664648
GSM: 0888402940
адв.Ивалена Огнянова Ангелова
Хасково, бул." България" №142, вх.А, ет.1
e-mail: ivalena.angelova@abv.bg

Виж повече

адв.Тонка  Гочева Апостолова
GSM: 0895117833
адв.Тонка Гочева Апостолова
Хасково, ул. "Иван Вазов" №13
e-mail: apostolova.hos@abv.bg

Виж повече

Телефон: (0878) 771703
GSM: (0888) 737071
адв.Йордан Николов Араджиев
Ивайловград, ул. "Л.Каравелов" №2
e-mail: aro1961@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038629777
GSM: 0879477241
адв.Мария Иванова Араклиева
Хасково, ул. "Цар освободител" 23, ап. 1

Виж повече

GSM: 0888646107
адв.Ирина Иванова Аргирова - Митева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" №8, ет.4, оф.18
e-mail: irina_argirova@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0883338473
адв.Антон Тодоров Атанасов
Хасково, ул. "Три уши" 6
e-mail: atanasov.anton@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887870560
адв.Борис Михайлов Атанасов
Хасково, ул. "Христо Ботев" 1, бизнес център, офис 408
e-mail: batanasov_2003@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com