Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0887941737
адв.Ваня Петрова Димитрова
Любимец, ул. "Тракия" 97
e-mail: vnd_98@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889981196
адв.Венета Недялкова Димитрова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 13
e-mail: advokatvdimitrova@abv.bg

Виж повече

Телефон: 039166315
GSM: 0878680112
адв.Ива Стойчева Димитрова
Димитровград, гр. Димитровград, ул."Цар Борис І " №5, офис №1
e-mail: iva_stoicheva86@abv.bg

Виж повече

GSM: 0882288646
адв.Петрана Иванова Димитрова
Хасково, ул. " Драгоман" №14, ет.2
e-mail: legis_@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888688876
адв.Радостина Атанасова Димитрова
Димитровград, ул. " Ем. Станев" 10, вх. Б, ап. 8

Виж повече

GSM: 0888966851
адв.Теодора Петрова Димитрова
Харманли, ул. Янко Сакъзов 2
e-mail: tiana_@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889709907
адв.Христина Христова Димитрова - Принджо
Димитровград, ул. "Емилиян Станев" 19 гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" 9, ет. 2
e-mail: christinaprinjoe@abv.bg

Виж повече

GSM: 0876731013
адв.Димка Янкова Димова
Хасково, бул. "Раковски" №2 А
e-mail: yankova13@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com