Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0888933650
адв.Митко Добрев Димитров
Свиленград, ул. "България" №77, Ет.2
e-mail: mitkodobrev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0877292111
адв.Петър Димитров Димитров
Хасково, ул. " Враня" №2, ет.2
e-mail: petyr_1979@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898701562
адв.Тодор Илиев Димитров
Хасково, бул. "Христо Ботев" 1, офис 101 А

Виж повече

адв.Биляна Иванова Димитрова
GSM: 0887934299
адв.Биляна Иванова Димитрова
Хасково, ул. " Велико Търново" №12
e-mail: bilyanaivdimitrova@gmail.com

Виж повече

GSM: 0888366116
адв.Бистра Славеева Димитрова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 9
e-mail: bistraslaveeva@yahoo.com

Виж повече

GSM: 0887941737
адв.Ваня Петрова Димитрова
Любимец, ул. "Тракия" 97
e-mail: vnd_98@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889981196
адв.Венета Недялкова Димитрова
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 13
e-mail: advokatvdimitrova@abv.bg

Виж повече

Телефон: 039166315
GSM: 0878680112
адв.Ива Стойчева Димитрова
Димитровград, гр. Димитровград, ул."Цар Борис І " №5, офис №1
e-mail: iva_stoicheva86@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com