Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0889709907
адв.Христина Христова Димитрова - Принджо
Димитровград, ул. "Емилиян Станев" 19 гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" 9, ет. 2
e-mail: christinaprinjoe@abv.bg

Виж повече

GSM: 0876731013
адв.Димка Янкова Димова
Хасково, бул. "Раковски" №2 А
e-mail: yankova13@abv.bg

Виж повече

Телефон: 062603562
GSM: 0888121995
адв.Жанета Димитрова Димова-Коева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4 и гр.Велико Търново, ул."Васил Левски" №3, ет.1
e-mail: adv.j.dimova@mail.bg

Виж повече

Телефон: 038620343
GSM: 0888819601
адв.Веселина Василева Динева
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, кантора 7
e-mail: ves.dineva@gmail.com

Виж повече

GSM: 0885915731
адв.Владимир Димитров Дичев
Хасково, бул. "България" 146, вх. Б, ет. 1, офис 4
e-mail: vl.dichev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0899904669
адв.Веселина Добрева Добрева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8
e-mail: advokatdobreva@abv.bg

Виж повече

адв.Добромир Костов Добчев
GSM: 0899397936
адв.Добромир Костов Добчев
Димитровград, ул. Простор, бл. 10, вх. А, ап. 1, ет. 1
e-mail: dobromir.k.d@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 515000
адв.Неда Илиева Дончева
Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" №5А
e-mail: neda_doncheva@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com