Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Новини

  • Вписани адвокати
  • Протоколи
  • Документи
  • Полезни връзки
  • Събития

ВАЖНО!!!! ОТЧЕТИ ПРАВНА ПОМОЩ !!!

Писмо Изх.№15-12-03/23.01.2015г. от Национално Бюро за Правна Помощ До всички Адвокатски съвети На основание чл.8, т.1 и т.6 от Закона за правната помощ ( ЗПП), Националното бюро за правна помощ издава настоящите задължителни указания по прилагането на чл.38, ал.4 от ЗПП....

Виж повече

Наръчник от Административен съд - Хасково

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Административен съд - Хасково предостави на  Адвокатска колегия Хасково един брой - Наръчник на достигнатите общи решения от проведените работни срещи/ кръгли маси/ с участието на съдии от Административните съдилища - Хасково, Пазарджик и Смолян по...

Виж повече

ОБЯВА ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Обява от Висшия адвокатски съвет Висш адвокатски съвет уведомява адвокатите от страната, че могат да изпращат мнения и предложения за изменения и допълнения на ГПК, АПК, НПК и ДОПК на адрес: VASarch@bitex.com , или: гр.София, ул.“Калоян“ №1а, на вниманието на работната...

Виж повече

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Висш адвокатски съвет ДВ брой: 28, от дата 28.3.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.51...

Виж повече

ДЕЛА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИЗДРЪЖКА

Във връзка с писмо на ВАС с изх.№0184/25.02.2014г.: "На 18. юни 2011г. влезе в сила и започна пряко прилагане на територията на Р България на Регламент 4/2009г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничество по въпроси...

Виж повече

Книжа на насрочени продажби от ДСИ при РС Хасково и ЧСИ с район на действие ОС Хасково

РАЙОНЕН СЪД ХАСКОВО с писмо с Изх.№616/07.02.2014г. Увудомяваме Ви, че съгласно Заповед на Административния ръководител на Районен съд - Хасково, считано от 10.02.2014г., книжата на насрочени продажби от ДСИ при Районен съд - Хасково и от ЧСИ с район на действие Окръжен...

Виж повече

<< 1 2 3 4 5 >>

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com