Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Новини

  • Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници/Paralegals/
  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА АДВОКАТИ
  • Получаване на съдебни книжа /решения, уведомления, призовки и други/
  • ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛ.АДВОКАТИ
  • 100 годишнина на адв.Кирил Киронов
  • Всички новини

ЧЛЕНСКИ ВНОС М.МАРТ И М.АПРИЛ 2020Г.

 

РЕШЕНИЕ ОТ 18.03.2020г. на САК ХАСКОВО

1.Определя месечна вноска за м. март и април 2020 г. към Адвокатска колегия Хасково в размер на 0,00 лева.

2.В случай, че  до края на м. април 2020 г. не се възстанови нормалната работа на съдилищата и възможността адвокатите да упражняват пълноценно дейността си, АС Хасково ще вземе ново решение за размера на членския внос за следващите месеци.

3. Заплатеният членски внос към Адвокатска колегия Хасково, за м. март 2020 г. и авансово заплатения членски внос за следващи месеци на 2020 г.,  ще бъде отнесен за плащане на членския внос за месеците, следващи  периода посочен в т. 1 и т. 2.

Решението да се публикува на сайта на АК Хасково и да се изпрати на имейлите до всички адвокати от АК Хасково.


Автор:
Публикувана: 18.03.2020 / 16:04

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com