Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Новини

  • Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници/Paralegals/
  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА АДВОКАТИ
  • Получаване на съдебни книжа /решения, уведомления, призовки и други/
  • ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛ.АДВОКАТИ
  • 100 годишнина на адв.Кирил Киронов
  • Всички новини

ДЕЛА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИЗДРЪЖКА

Във връзка с писмо на ВАС с изх.№0184/25.02.2014г.:

"На 18. юни 2011г. влезе в сила и започна пряко прилагане на територията на Р България на Регламент 4/2009г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничество по въпроси свързани със задълженията за издръжки. Регламентът е правен акт от европейското право, който по силата на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз има пряко действие.

Във връзка с това моля да  ни изпратите списък на адвокати, които да могат да се явяват по дела за международна издръжка и който списък да бъде предоставен на Министерството на правосъдието."

За записване на адвокоти, които могат  и желаят де се явяват по горепосочените дела: офиса на АК Хасково.


Автор:
Публикувана: 12.03.2014 / 16:04

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com