МЕНЮ

Обучения

Подобряване на комуникативните умения и усъвършенстване на медиационните техники – II част

01.04.2024

Подобряване на комуникативните умения и усъвършенстване на медиационните техники – II час


Дата на провеждане: 03.04.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: Подобряване на комуникативните умения и усъвършенстване на медиационните техники – II частЛектор: адвокат Десислава Монева – медиатор в ЦСМ към СРС и СГС


Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА

Ако желаете да присъствате в някой от изброените семинари, моля свържете се с центъра за обучение "Кръстю Цончев"

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ “КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ”

България, София - 1000

ул. “Калоян ” 8, ет. 4

тел. +359 2 980 10 92

e-mail: coa@abv.bg