МЕНЮ

Новини

Подбор на участници в обучения на тема: „Достиженията на съюзното право в областта на върховенството на правото

09.01.2024

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", съвместно с Центъра за изследване на демокрацията, организира подбор на около 60 участници в онлайн/присъствени обучения на тема: „Достиженията на съюзното право в областта на върховенството на правото".

Обученията ще се съсредоточат върху четири тематични области: независимост на съдебната власт и достъп до правосъдие, прозрачност и борба с корупцията, свобода на медиите, включително дигиталните медии, и гражданско участие.

Обученията ще се проведат в първата половина на 2024 г., като ще има възможност както за присъствено, така и за онлайн обучение. Присъствените обучения ще се провеждат в България, Унгария, Полша, Румъния и Гърция.

Тези от Вас, които проявяват интерес и желаят да участват, следва да изпратят своите три имена, изписани на латиница, е-поща и CV на е-поща coa@abv.bg в срок до 19.01.2024 г.

След записването и одобрението на участниците, всеки ще получи на посочения от него е-mail информация за регистрация за участие и програма за обучението.

Курсът е особено препоръчителен за новоприети адвокати и младши адвокати.