МЕНЮ

Новини

Предстоящи семинари за обучение през месец януари 2024г.

12.01.2024

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ ПРЕЗ М. ЯНУАРИ 2024 Г.


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви представим предстоящите обучения в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" през месец януари 2024 г. , в които можете да вземете участие онлайн или присъствено:1.    Дата на провеждане: 15.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Неоснователно обогатяване. Видове кондикционни искове – практически аспекти“ – I част

Лектор: съдия Красимир Машев


2.    Дата на провеждане: 16.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Неоснователно обогатяване. Видове кондикционни искове – практически аспекти“ – II част

Лектор: съдия Красимир Машев


3.    Дата на провеждане: 17.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Престъпления против половата неприкосновеност – преглед на съдебната практика“ – I част

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев


4.    Дата на провеждане: 18.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Финансиране чрез емитиране на акции. Публични дружества и дружества на BEAM“

Лектор: адвокат д-р Виктор Токушев


5.    Дата на провеждане: 19.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Престъпления против половата неприкосновеност – преглед на съдебната практика“ – II част

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев


6.    Дата на провеждане: 22.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Умението да преговаряш ефективно“

Лектор: адвокат Дима Александрова

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА


7.    Дата на провеждане: 23.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Проблеми на исковата защита: видове искове и особености при предявяването им“

Лектор: адвокат д-р Анастас Пунев


8.    Дата на провеждане: 24.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Измененията в Закона за авторското право и сродните му права“

Лектор: адвокат Ана Лазарова


9.    Дата на провеждане: 25.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „НЛП комуникационни техники. Как да се превърнем в по-добра версия на себе си?“

Лектор: проф. д-р Даниела Илиева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА


10. Дата на провеждане: 29.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД“

Лектор: адвокат д-р Борислав Ганчев


11. Дата на провеждане: 30.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Измененията от 2023 г. в производството по несъстоятелност – ДВ  бр. 66 от 1 август 2023 г.“

Лектор: проф. д-р Валентина Попова – адвокат от САК


12. Дата на провеждане: 31.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Материалноправни и процесуалноправни аспекти на дела, свързани с потребителски кредити (преглед на практиката на националните съдилища и на Съда на ЕС)“ – I част

Лектор: съдия Константин Кунчев

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!


13. Дата на провеждане: 01.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Материалноправни и процесуалноправни аспекти на дела, свързани с потребителски кредити (преглед на практиката на националните съдилища и на Съда на ЕС)“ – II част

Лектор: съдия Константин Кунчев

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА


Ако желаете да присъствате в някой от изброените семинари, моля свържете се с центъра за обучение "Кръстю Цончев"

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ “КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ”

България, София - 1000

ул. “Калоян ” 8, ет. 4

тел. +359 2 980 10 92

e-mail: coa@abv.bg


*Ако желаете да вземете онлайн участие в семинарите, моля влезте в меню "ОБУЧЕНИЯ", изберете желания семинар и кликнете върху него.

След това може да заявите своето участие, като натиснете бутона "ЗАПИШИ СЕ". След като получим заявката на имейла, ще Ви изпратим ID и парола за достъп на избрания от Вас семинар.