МЕНЮ

Новини

Предстоящи семинари за обучение през месец февруари 2024г.

06.02.2024

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ ПРЕЗ М. ФЕВРУАРИ 2024 Г.


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви представим предстоящите обучения в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" през месец февруари 2024 г. в които можете да вземете участие онлайн или присъствено:


1.Дата на провеждане: 06.02.2024 г. от 12:30 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Новите промени в Закона за управление на етажната собственост“

Лектор: проф. д.н. Стоян Ставру – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА!


2.Дата на провеждане: 07.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Престъпления против половата неприкосновеност – преглед на съдебната практика“ – I част

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев


3.Дата на провеждане: 08.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Престъпления против половата неприкосновеност – преглед на съдебната практика“ – II част

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев


4.Дата на провеждане: 09.02.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - I част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА и след предварително записване!


5.Дата на провеждане: 10.02.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - II част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА и след предварително записване!

 

6.Дата на провеждане: 11.02.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - III част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА и след предварително записване!


7.Дата на провеждане: 12.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Защита чрез обжалване действията на съдебния изпълнител. Обжалване на разпределението и Тълкувателно решение № 2 от 22.11.2022 г. на ВКС по т. д. № 2/2021 г., ОСГТК“

Лектор: проф. д-р Валентина Попова – адвокат от САК


8.Дата на провеждане: 13.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Защита при материалноправна незаконосъобразност на изпълнителния процес“

Лектор: проф. д-р Валентина Попова – адвокат от САК


9.Дата на провеждане: 15.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Авторското право и изкуственият интелект – правни предизвикателства“

Лектор: адвокат Ана Лазарова


10.Дата на провеждане: 16.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Изкуствен интелект - съществуваща и предстояща регулация. Отговорност на създателите, преработващите и ползвателите. Права на потребителите. Режим на данните, захранващи интелекта. Права по отношение на обекта. Цифровите платформи и изкуствения интелект. ИИ в работата на адвоката“

Лектор: адвокат Жулиета Мандажиева


11.Дата на провеждане: 16.02.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - IV част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА и след предварително записване!


12.Дата на провеждане: 17.02.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - V част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА и след предварително записване!


13.Дата на провеждане: 18.02.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор - VI част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА и след предварително записване!


14.Дата на провеждане: 19.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Изпълнение на облигационните задължения. Субекти на изпълнението. Предмет на изпълнението. Време на изпълнението. Местоизпълнение. Доказване на изпълнението. Преглед на съдебната практика“

Лектор: съдия Калина Анастасова


15.Дата на провеждане: 20.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Неизпълнение. Правна същност. Видове и форми на неизпълнението. Последици от неизпълнението. Преглед на съдебната практика“

Лектор: съдия Калина Анастасова


16.Дата на провеждане: 21.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Дружеството с ограничена отговорност след Тълкувателно решение № 1 от 31.05.2023 г. по тълк. д. № 1/2020 г., ОСТК, ВКС“

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК


17.Дата на провеждане: 23.02.2024 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч. в хотел „София Балкан Палас“

Конференция на тема: „Задължителната сила на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз за националните съдилища“

Събитието ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА!


18.Дата на провеждане: 26.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Измененията в Закона за авторското право и сродните му права“ – продължение

Лектор: адвокат Ана Лазарова


19.Дата на провеждане: 27.02.2024 г. от 09:30 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Въпроси на правната помощ. Преглед на актуалната практика на Върховния касационен съд“

Лектор: проф. д.н. Стоян Ставру – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА!


20.Дата на провеждане: 29.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Адвокатското представителство при преговори и в процедура по медиация“

Лектор: адвокат Дима Александрова

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА!Европейската фондация на адвокатите (ELF), съвместно със Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE), организира безплатен уебинар, свързан с новото законодателство на ЕС в сферата на противодействието срещу изпирането на пари, както и относно общите насоки към адвокатите, който ще се проведе на 26.02.2024 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. българско време в Zoom, като е необходима предварителна регистрация.


Центърът за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", съвместно със Софийската адвокатска колегия, ще проведе Курс по медиация с лектори: доц. д-р Таня Градинарова - адвокат от САК, и Десислава Монева - адвокат от САК и медиатор в ЦСМ към СРС и СГС на следните дати:

- първа част: 9, 10 и 11 февруари 2024 г.;

-втора част 16, 17 и 18 февруари 2024 г.

Занятията са с продължителност от 09:00 ч. до 18:00 ч., като в края на обучението се полага изпит. Предвидени са и тестове след всяко от двете нива на обучение. На успешно завършилите участници се издава сертификат, с който могат да се впишат в Единния регистър на медиаторите към МП.

Таксата самоучастие е 310 лв.

Местата са ограничени!

За записване: към Софийската адвокатска колегия на тел. 02/9048015, както и на е-поща: register@sak-sas.bg


Центърът за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия в България, организира конференция на тема: „Задължителната сила на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз за националните съдилища“ (под патронажа на председателя на Конституционния съд на Република България), която ще се състои на 23.02.2024 г. (петък), от 09:00 ч. до 15:00 ч., в гр. София, хотел „София Балкан Палас“.

Може да потвърдите Вашето участие в срок до 20.02.2024 г. на е-поща: coa@abv.bg.

Събитието ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА!


Ако желаете да присъствате в някой от изброените семинари, моля свържете се с центъра за обучение "Кръстю Цончев"

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ “КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ”

България, София - 1000

ул. “Калоян ” 8, ет. 4

тел. +359 2 980 10 92

e-mail: coa@abv.bg


*Ако желаете да вземете онлайн участие в семинарите, моля влезте в меню "ОБУЧЕНИЯ", изберете желания семинар и кликнете върху него.

След това може да заявите своето участие, като натиснете бутона "ЗАПИШИ СЕ". След като получим заявката на имейла, ще Ви изпратим ID и парола за достъп на избрания от Вас семинар.