МЕНЮ

Новини

Предстоящи семинари за обучение през месец март 2024г.

05.03.2024

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ ПРЕЗ М. МАРТ 2024 Г.


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви представим предстоящите обучения в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" през месец март 2024 г. в които можете да вземете участие онлайн или присъствено:


1.    Дата на провеждане: 05.03.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Управление на личностното развитие“


2.    Дата на провеждане: 07.03.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Адвокатското представителство при преговори и в процедура по медиация“

Лектор: адвокат Дима Александрова

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА


3.    Дата на провеждане: 11.03.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Право на собственост – носители на правото на собственост, обекти на правото на собственост и придобивни способи“

Лектор: Емануела Балевска


4.    Дата на провеждане: 13.03.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Право на собственост – искова защита“

Лектор: Емануела Балевска5.    Дата на провеждане: 14.03.2024 г. от 09:30 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Наследяване по завещание. Преглед на актуалната практика на Върховния касационен съд“

Лектор: проф. д.н. Стоян Ставру – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА


6.    Дата на провеждане: 15.03.2024 г. от 16:00 ч. до 17:30 ч.

Тема: Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати – на английски език – I част

Лектор: Джоел Брайънт, Държавен департамент, САЩ

Семинарът ще се проведе на английски език и само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА


7.    Дата на провеждане: 18.03.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Правното регулиране на дейността на предприятията и правата на потребителите в светлината на Акта за цифровите услуги и Акта за цифровите пазари“

Лектор: проф. д-р Таня Йосифова – адвокат от САК


8.    Дата на провеждане: 19.03.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Договор за наем и договор за аренда – практически аспекти. Преглед на съдебната практика“ – I част

Лектор: съдия Стилияна Григорова


9.    Дата на провеждане: 20.03.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Договор за наем и договор за аренда – практически аспекти. Преглед на съдебната практика“ – II част

Лектор: съдия Стилияна Григорова


10. Дата на провеждане: 21.03.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Особени задължения на работодателя по трудово правоотношение с чужденец, на когото е необходимо разрешение за работа“

Лектор: гл. ас. д-р Цвета Попова


11. Дата на провеждане: 25.03.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Нищожност на завещателните разпореждания“

Лектор: съдия Михаил Малчев


12. Дата на провеждане: 26.03.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Унищожаемост на завещателните разпореждания“

Лектор: съдия Михаил Малчев


13. Дата на провеждане: 27.03.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Измененията в НК и НПК от 2023 г.- ДВ. бр.67/04.08.23г.;ДВ бр.82 от 29.09.23г., бр.84 от 06.10.23г.; ДВ бр.48 от 02.06.23г.; ДВ. бр.69 от 11.08.23 година“

Лектор: съдия Валя Рушанова


14. Дата на провеждане: 28.03.2024 г. от 16:00 ч. до 17:30 ч.

Тема: Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език) – II част

Лектор: Джоел Брайънт, Държавен департамент, САЩ

Семинарът ще се проведе на английски език и само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА


15. Дата на провеждане: 29.03.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Изпиране на пари. Разграничения от други престъпления. Неправомерно разпореждане с бюджетни средства. Използване на средства на ЕС не по предназначение. Разрешения в съдебната практика“

Лектор: съдия Валя Рушанова


Европейската фондация на адвокатите (ELF), в сътрудничество със Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE) и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), организира безплатен уебинар на английски език на тема: "Права върху интелектуална собственост - какво европейските адвокати трябва да знаят?", който ще се състои на 18.03.2024 г. (понеделник) от 10:30 ч. до 13:30 ч. българско време в платформата Zoom, като е необходима предварителна регистарция за участие чрез бутона "Register Now" в програмата за събитието, която е прикачена тукЦентърът за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия в България, проведе конференция на тема: „Задължителната сила на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз за националните съдилища“ (под патронажа на председателя на Конституционния съд на Република България), която се състоя на 23.02.2024 г. Запис от събитието можете да откриете на следния линк: https://fb.watch/qxjrIR48d3/